हाम्रा उत्पादनहरु

  • तातो रोल्ड स्टील कोइल

    तातो रोल्ड स्टील कोइल

    आवेदन:यो व्यापक रूपमा जहाज निर्माण, अटोमोबाइल, पुल, निर्माण, मेसिनरी, दबाव पोत र अन्य निर्माण उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।

  • चिसो रोल्ड प्लेट उत्पादन

    चिसो रोल्ड प्लेट उत्पादन

    आवेदन: यो व्यापक रूपमा निर्माण मेसिनरी, यातायात मेसिनरी, निर्माण मेसिनरी, लिफ्टिङ मेसिनरी, कृषि मेसिनरी र हल्का उद्योग र नागरिक उद्योगहरूमा सामान्य संरचनात्मक भागहरू र मुद्रांकन भागहरूमा प्रयोग गरिन्छ।