हाम्रा उत्पादनहरु

  • Cold rolled plate production

    कोल्ड रोल्ड प्लेट उत्पादन

    अनुप्रयोग: यो सामान्य संरचनात्मक भाग र निर्माण मेसिनरी, यातायात मेसिनरी, निर्माण मेसिनरी, लिफ्टि machinery मेसिनरी, कृषि मेशीन र प्रकाश उद्योग र नागरिक उद्योगहरूमा स्ट्याम्पिंग भागहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।